Zeus Apartments - ГУРТОЖИТОК ZEUS BOOOSKI - Люблін

Правила

§ 1. Загальні положення

 1. Веб-сайт www.zeusakademik.pl надалі в тексті цих положень – Веб-сайт (за винятком веб-сайтів, на які ведуть посилання з Веб-сайту) адмініструється компанією TRANSHURT Sp. z o. o. з місцезнаходженням в Любліні, 20-147, вул. Алєя Спулджєльчошьчі Праци 34, внесеною до Реєстру підприємців Національного судового реєстру Окружним судом Люблін-Схід в Любліні з місцезнаходженням у Шьвідніку, VI господарський відділ – Національний судовий реєстр, під № KRS 0000107326, зі статутним капіталом 2 047 500 злотих, NIP 712-01-70-553, REGON: 430401967, надалі – Компанія.
 2. Веб-сайт призначений лише для використання особами, які знаходяться у Польщі (надалі – Користувачі), і вся інформація щодо продуктів, послуг та акцій стосується лише Польщі та дійсна лише на території Польщі.
 3. Доступ до Веб-сайту означає прийняття обов’язкового характеру цих положень. Користувача, який не погоджується дотримуватися цих положень, просимо не користуватися Веб-сайтом.

§ 2. Права інтелектуальної власності

 1. Усі права інтелектуальної власності, включаючи, зокрема, авторські права та права на товарні знаки щодо всіх текстів, ілюстрацій, звуків, програмного забезпечення та інших матеріалів, що містяться на Веб-сайті, є власністю Компанії.
 2. Користувач Веб-сайту може роздрукувати частину Веб-сайту або завантажити її на твердий диск комп’ютера та передавати іншим особам за умови, що він робить це лише в інформаційних цілях або в інших цілях, дозволених чинним законодавством.
 3. Без попередньої письмової згоди Компанії Користувач сайту не має права:
  1. використовувати копії/частини Веб-сайту або маркери, що містяться в його вмісті, для комерційних цілей;
  2. змінювати частину Веб-сайту або включати її у вміст інших розробок (наприклад, паперових документів, блогів або веб-сайтів третіх сторін).

§ 3. Контент сайту

 1. Веб-сайт і контент, розміщений на ньому, є лише загальною інформацією про Компанію та її продукти і послуги, якщо інше не зазначено на Веб-сайті. Інформація, що міститься на Веб-сайті, не є пропозицією в розумінні положень Цивільного кодексу від 16 травня 2019 р. (Вісник законів від 2019 р., п. 1145 зі змінами) і не може призводити до укладення, зміни чи припинення будь-яких правовідносин. У зв’язку із суто інформаційним характером Веб-сайту, особам, які бажають використовувати інформацію, що міститься на ньому, для інших цілей, ніж для отримання загальної інформації про гуртожиток Zeus у Любліні, повинні зв’язатися безпосередньо з представниками Компанії та підтвердити інформацію. Інформація, що міститься на Веб-сайті, не є запрошенням до інвестування в Компанію та не повинна бути основою для прийняття інвестиційних рішень.

§ 4. Відповідальність

 1. Компанія несе відповідальність за будь-яку шкоду, заподіяну в результаті використання Веб-сайту на умовах, передбачених у чинному законодавстві. Компанія не несе відповідальності за візуальний, звуковий, ІТ (програмний) контент та інформацію на сторінках, посилання на які доступні на Веб-сайті.
 2. Веб-сайт може містити посилання (наприклад, у формі гіперпосилань, банерів або кнопок) на інші веб-сайти, які стосуються окремих аспектів Веб-сайту. Однак це не означає автоматично, що Компанія має будь-який зв’язок із такими веб-сайтами чи їх власниками.

§ 5. Надані дані

 1. Надання інформації або матеріалів Користувачами на Веб-сайті прирівнюється до надання згоди на використання такої інформації або матеріалів Компанією, а також є підтвердженням того, що використання такого контенту не є порушенням прав Користувачів та інших осіб.
 2. Компанія не здійснює постійного моніторингу Веб-сайту, включаючи тих частин, що містять контент, розміщений іншими Користувачами. Користувачів, що помічають контент, який може порушувати чинні норми або права інших Користувачів, просимо повідомити про такий факт Компанії. В обґрунтованих випадках Компанія залишає за собою право видалити весь або частину контенту Користувачів із Веб-сайту без окремого повідомлення.

§ 6 Захист даних

 1. Розпорядником ваших персональних даних є компанія TRANSHURT Sp. z o. o. з місцезнаходженням в Любліні, 20-147, вул. Алєя Спулджєльчошьчі Праци 34, внесена до Реєстру підприємців Національного судового реєстру Окружним судом Люблін-Схід в Любліні з місцезнаходженням у Шьвідніку, VI господарський відділ – Національний судовий реєстр, під № KRS 0000107326, зі статутним капіталом 2 047 500 злотих, NIP 712-01-70-553, REGON: 430401967
 2. Зв’язатися з інспектором персональних даних розпорядника можна за адресою електронної пошти: iodo@transhurt.com.pl, або написавши листа на адресу розпорядника.
 3. Підстава обробки:
  1. Ваші персональні дані оброблятимуться на підставі ст. 6. п. 1b GDPR з метою:
   • Вжиття заходів перед укладенням договору на вимогу суб’єкта даних або виконання договору, стороною якого є суб’єкт даних (дані, необхідні для укладення договору, будуть вказані в преамбулі договору)
  2. Ваші персональні дані оброблятимуться на підставі ст. 6 п. 1c GDPR з метою:
   • Обробка необхідна для виконання юридичних зобов’язань, покладених на „TRANSHURT” Sp. z o. o. в Любліні (зобов’язання щодо архівування, оформлення та зберігання договорів та рахунків-фактур ПДВ, податкові зобов’язання, зобов’язання, що випливають із положень трудового права та соціального страхування)
  3. Ваші персональні дані оброблятимуться на підставі ст. 9 п. 2f GDPR з метою:
   • Обробка необхідна для встановлення, розгляду чи захисту позовів або в рамках здійснення судочинства судами.
 4. Надання вами даних є добровільним, але необхідним для використання веб-сайту
 5. Персональні дані оброблятимуться з метою та протягом періоду функціонування Веб-сайту та для виконання юридичних зобов’язань Розпорядника, а після цього протягом періоду, необхідного для:
  • Забезпечення або розгляд будь-яких позовів стосовно „TRANSHURT” Sp. z o. o. в Любліні, за наявності
  • Виконання юридичних зобов’язань Розпорядника (наприклад, що випливають із податкових і бухгалтерських норм)
 6. „TRANSHURT” Sp. z o. o. в Любліні не передає персональні дані за межі Європейського Союзу.
 7. Ваші дані не піддаються профілюванню.
 8. „TRANSHURT” Sp. z o. o. в Любліні повідомляє, що ви маєте право:
  1. Право на доступ до змісту Ваших персональних даних, тобто право отримати підтвердження, чи обробляє Розпорядник дані, та інформацію щодо такої обробки
  2. Право на виправлення даних, якщо дані, оброблені розпорядником, є неправильними або неповними
  3. Право вимагати від Розпорядника видалення даних
  4. Право вимагати від Розпорядника обмеження обробки даних
  5. Право на передачу даних, тобто право на отримання персональних даних, наданих Розпоряднику, та передачу їх іншому розпоряднику
  6. Право заперечувати проти обробки даних на основі законного інтересу Розпорядника або проти обробки для цілей прямого маркетингу
  7. Право подати скаргу до польського наглядового органу
  8. Право відкликати згоду в будь-який час (без впливу на законність обробки на основі згоди, наданої до її відкликання)
  9. Право на людське втручання з боку Розпорядника, висловити власну позицію та поставити під сумнів рішення, базоване на автоматизованій обробці даних

  Право, зазначене в пунктах 1-6 і пунктах 8-9 вище, можна реалізувати, серед іншого, зв’язавшись з інспектором із захисту даних (адреса вказана на початку) або зв’язавшись з TRANSHURT Sp. z o. o. в Любліні (адреса вказана на початку з поміткою «Захист персональних даних»).

КАТЕГОРІЇ ОДЕРЖУВАЧІВ ДАНИХ (СУБ’ЄКТІВ, ЯКІ ОБРОБЛЯЮТЬ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ВІД ІМЕНІ TRANSHURT Sp. z o. o. у Любліні: підприємці галузі зв’язку, колекторські компанії, центри даних щодо заборгованості, поштові оператори, кур’єрські служби, центри економічних даних, партнери, що надають технічні послуги.

§ 7. Інші положення

 1. Компанія залишає за собою право в майбутньому вносити зміни та доповнення до цих положень. Компанія повідомить про намір внести зміни на Сайті за чотирнадцять днів до їх внесення.
 2. Ці Положення та використання веб-сайту його відвідувачами регулюються положеннями польського законодавства.